Atyniadau

Man playing ten pin bowling

Bowlio 
Does dim byd gwell na gêm o fowlio deg gyda theulu a ffrindiau, felly os ydych chi’n mwynhau hynny, beth am Tenpin Swansea.  Mae Tenpin ym Mharc Tawe, ac yn ale fowlio 26 lôn gyfoes sy’n cynnwys bar, adloniant a lle i gael byrbryd.

Rhag i chi gael eich siomi, archebwch lôn yma.

Odeon cinema

Sinema

Mae gweld ffilm dda yn hawdd yn Abertawe. Mae Sinema Aml-sgrîn yr Odeon ym Mharc Tawe yn cynnwys y cyfleusterau diweddaraf ac yn lle da i fynd i wylio’r ffilmiau poblogaidd. Mae Sinema Vue  hefyd yn Stryd Efrog (oddi ar Stryd y Gwynt). Mae’r sinema enfawr yma’n dangos yr holl ffilmiau diweddaraf ar adegau amrywiol sy’n bodloni pawb. Mae’r ddwy sinema yma gyda’i gilydd yn cynnig digon o ddewis o ffilmiau yng nghanol dinas Abertawe.

Laserzone – dyma arena gêmau uwch-dechnoleg a bywiog nesaf at Gastell Abertawe. Mae’r ganolfan aml thema’n rhyngweithiol gydag effeithiau arbennig, niwl, pelydrau laser ac yn ddelfrydol i’r rhai dros 7 oed sy’n chwilio am antur difyr a chyffrous!

LC – parc dŵr dan do Abertawe sy’n cynnwys sleidiau, tonnau ac efelychiadau syrffio a llawer mwy! Gallwch nofio, chwarae, dringo, cadw’n ffit neu ymweld â’r sba yma. I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau a’r oriau agor ewch i – LC

People feeding the Koi Carp fish in Plantasia

Plantasia
Dewch i ymweld â chanolfan drofannol dan do Abertawe i wneud rhywbeth gwahanol. O’r pryfetach, yr ymlusgiaid, y pysgod a’r mwncïod i fananas, planhigion pinafal, cacti pigog a bambŵ enfawr – mae’r cyfan yn Plantasia ac yn berffaith ar gyfer diwrnod mas unigryw i’r teulu, waeth beth fo’r tywydd!

Theatrau
Mae theatr fwyaf a mwyaf adnabyddus Abertawe, Theatr y Grand, yng nghanol y ddinas yn Stryd Singleton ac mae’n cynnwys adain y celfyddydau ddiddorol a agorwyd gan Catherine Zeta Jones. Mae’n croesawu amrywiaeth o sioeau cerdd, dramâu, comedïwyr, bale ac opera gan gwmnïau teithio mawr drwy gydol y flwyddyn.

Mae Dylan Thomas Little Theatre, sydd hefyd yng nghanol y ddinas, yn rhoi cyfle i weld, clywed a phrofi doniau lleol a rhyngwladol gan gynnwys Clwyd Theatr Cymru, Swansea University Players a chwmni enwog y Little Theatre ei hun.

This post is also available in: English