Marchnad y Nadolig

Bydd Marchnad y Nadolig yn dychwelyd i Stryd Rhydychen o ddydd Gwener 16 Tachwedd tan ddydd Iau 20 Rhagfyr!

Ar agor rhwng 9.30am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10.00am a 5.00pm ar ddydd Sul, byddwch yn dod o hyd i dros 40 o fasnachwyr sy’n cynnig dewis gwych o gelf, crefftau, bwyd da, addurniadau hyfryd ac anrhegion unigryw. Mewn nifer o gabanau, bydd hefyd fasnachwyr newydd bob wythnos, felly byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywbeth newydd bob tro rydych yn ymweld â’r farchnad a byddwch wedi prynu popeth ar eich rhestr siopa mewn dim o dro.
Mae casgliad gwych hefyd o fwydydd Nadoligaidd blasus i’ch cadw i fynd a bar Nadolig lle gallwch ymlacio gyda gwin y gaeaf. Bydd y plant yn dwlu ar ymweld â Groto Siôn Corn ar Stryd Portland a bydd y teulu cyfan yn sicr o gael diwrnod allan gwych!

Mae’r masnachwyr yn cynnwys:

Pineneedles
The Shabby Chicks
Bibby’s Beans
Cwm Deri Vineyard
Colours of Anatolia 
Michael Griffiths Garden Ornaments
Steve’s Engraving
Maggie Jones Enamels
Phoenix Glass
Kin Toffee Vodka
Dan Santillo Photography
Eden Fashion Jewellery

 

 

This post is also available in: English