App Big Local Abertawe

Mae’r app Big Local, yr app ffôn clyfar, sy’n llawn newyddion, gwybodaeth, adloniant a rhestrau busnes lleol bellach wedi’i lansio yn Abertawe! Gallwch ei lawrlwytho nawr ‘AM DDIM’ a chael llawer o wybodaeth am Ganol Dinas Abertawe!

Mae’r app ar gael ‘AM DDIM‘ o’r Siop Apps ar gyfer iPhone ac iPod Touch, ac o’r farchnad Android ar gyfer pob ffôn Android, felly mae cyfoeth o wybodaeth lleol ar flaen eich bysedd.

Mae’r App Big Local yn cynnwys cyfeirlyfr busnes sy’n cynnwys llu o fusnesau, ac mae gan nifer ohonynt eu apps bach eu hunain sy’n caniatáu i chi gael mynediad i wybodaeth fanwl gan gynnwys cynnyrch a gwasanaethau, amserau agor a mapiau lleoliad. Mae hefyd dolen uniongyrchol i amserau sinemâu lleol, newyddion lleol gan y BBC a’r holl wybodaeth am eich cyngor lleol.

Gallwch hefyd lawrlwytho’r Cerdyn Ffyddlondeb Canol y Ddinas newydd ‘AM DDIM. Unwaith y bydd wedi’i lawrlwytho, cliciwch ar logo Calon Fawr Abertawe ar y dudalen lanio ac yna ‘Talebau’ a dangoswch ddelwedd y Cerdyn oddi ar sgrîn eich ffôn i’r cynorthwy-ydd i gael y gostyngiad. Am wybodaeth gyffredinol am y cerdyn a rhestr o’r cynigion ar hyn o bryd, ewch i ‘Mwy o Wybodaeth’.

I ddechrau defnyddio’r app heddiw ewch i’r Siop Apps yn uniongyrchol o’ch dyfais a chwiliwch am BigLocalApp!

Os hoffech i’ch busnes gymryd rhan yn yr App Big Local, ffoniwch 07791 515036.

Big Local App

This post is also available in: English