Digwyddiadau

Bydd y Farchnad Ffermwyr yn cynnwys pob math o gynhyrchion a gynhyrchwyd yn lleol megis nwyddau pob, danteithion melys, cyffeithiau a siytnis cartref, cig a charcuterie, caws, cynhyrchion llysieuol a feganaidd unigryw, alcohol a fragwyd yn lleol, gofal croen, celf, ffotograffiaeth a mwy. Byddwch hefyd yn gallu parhau i siopa yn eich hoff stondinau!

Bydd y digwyddiad misol yn digwydd 9am – 3pm ar y dyddiadau canlynol:

  • 12 a 13 Hydref 2018
  • 9 a 10 o Dachwedd 2018
  • 8 a 9 o Ragfyr 2018

 


House of Caws

Mae digwyddiad bwyd stryd ar gyfer caws ar fin dod i Abertawe!

Cyflwynir ‘House of Caws’ gan Street Food Warehouse

Ddydd Gwener 26 a dydd Sadwrn 27 Hydref, dewch i Unit Nineteen i roi cynnig ar yr holl brydau bwyd stryd cawsaidd.

Bydd tri eisteddiad, un nos Wener, 5pm-12am a dau ddydd Sadwrn, 12pm-5pm a 6pm-12am.

Yn wahanol i ‘ŵyl gaws’ arferol, bydd y digwyddiad yn llawn cynnyrch poeth ac oer sy’n cynnwys y caws rhanbarthol gorau, gyda masnachwyr bwyd stryd yn gweini danteithion gludiog, llinynnog a chawsaidd – dyma wledd i’r teulu cyfan. A pheidiwch â phoeni, bydd opsiynau heb glwten a feganaidd ar gael felly bydd rhywbeth i bawb!

Mae tocynnau ar gael yn: www.streetfoodwarehouse.co.uk/events/house-of-caws

 

 Pasg 2018

29 Maw 2018 – 4 Ebrill 2018 10.00am. Tan 4.00pm

Bydd ein Man Dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer chwarae hunanarweiniedig am ddim. Mae gweithgareddau’n cynnwys sesiynau ysgrifennu creadigol â thema’r gwanwyn, creu comic bach, pypedau ‘anifeiliaid Dylan’, gemau, cornel ddarllen, crefftau a gwisg i fyny.

Yn wych i deuluoedd gyda phlant o bob oedran. 

31 Maw 11am-16:00pm

Mae yna ddigwyddiad arbennig ar gyfer y Pasg yn Big Heart of Swansea

3 Ebrill 2018 – 5 Ebrill 2018
10.00am. 4 sioe y dydd: 10.30am, 12.00pm, 2.00pm a 3.15pm

Dewch i fwynhau profiad unigryw Plantasia y Pasg hwn mewn un o’n sioeau anifeiliaid rhyngweithiol cyffrous ac addysgol.

Dewch i gwrdd ag anifeiliaid cyfeillgar a achubwyd gan gynnwys crwbanod smygledig, pryfed cudd ac ymlusgiaid enfawr a dyfodd yn rhy fawr i’r cartref cyffredin!

£4.50 i blant (Plant dan 3 oed am ddim)| £5.50 i oedolion

4 Ebrill 2018 11.00am. Tan 3.00pm
 
Gweithgaredd Glynn Vivian Ystafelloedd 1 & 2 & Atriwm

I bob oedran

Galw heibio, croeso i bawb

Dewch i ddathlu popeth creadigol gyda chyfres o weithgareddau galw heibio i’r teulu cyfan.

Fy Mapio I
Sut olwg fyddai arnoch petaech yn ynys? A fyddai gennych afonydd ynni neu fynyddoedd creadigedd? Treuliwch y diwrnod yn eich mapio’ch hun gydag amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau.

Hysbyslenni a Baneri
Crëwch eich hysbyslenni a’ch baneri eich hun i roi gwybod i’r byd am yr hyn rydych yn dwlu arno a’r hyn nad ydych yn gallu byw hebddo a dathlwch yr holl bethau sy’n rhoi gwên ar eich wyneb.

Creu Mygydau 
Trwy ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu, crëwch eich mwgwd eich hun i roi gwybod i’r byd sut rydych chi’n teimlo.

9 Ebrill 2018 – 13 Ebrill 2018
10.30am. 4 sesiwn y diwrnod: 10.30am, 12.00pm, 2.00pm a 3.15pm
 
 
Dewch i hela am ddeinosoriaid yn ein fforest law drofannol…

Bydd pob sesiwn yn cynnwys gweithdy difyr gyda gemau, palu i chwilio am ffosilau anhygoel, cwrdd â Chip the Raptor a Trixie the Triceratops a thynnu llun gyda nhw, ac ymuno â ni wrth hela’r deinosoriaid enfawr sy’n cerdded, Ronnie the T-Rex a Spike the Spinosaurus!

Bydd eich tocyn yn cynnwys mynediad cyffredinol i Plantasia felly gallwch barhau i chwilio ar ôl i chi gwrdd â’r deinosoriaid!

£7 i blant (Plant dan 1 oed am ddim)
£9 i oedolion

 

 

 

 

 

 

12 Ebrill 2018 Canol Dinas Abertawe 14:15-15:00pm

Mae cyfle i ymwelwyr gyfarfod y Man Engine – y glöwr mecanyddol sy’n symud a stemio – wrth iddo ymweld â’r ddinas a arferai gael ei galw’n ‘Copperopolis’.

Gall ymwelwyr wylio wrth i’r pyped enfawr ‘gasglu’ mwyn copr o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a’i orymdeithio drwy Ganol Dinas Abertawe cyn ei gyflwyno i John Henry Vivian yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa, ble cynhelir sioe dân a golau ddramatig gyda’r nos.

 


Dilynwch y ddolen isod i gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau o amgylch Abertawe.

http://www.swansea.gov.uk/whatson