Gorsaf Drenau

Gorsaf drenau Stryd Fawr Abertawe'n ailagor ar ôl gwaith gweddnewid gwerth £7.6 miliwn.

Roedd gwleidyddion a rheolwyr rheilffordd ymhlith y rhai a fu'n bresennol wrth i'r orsaf gael ei hailagor yn sgîl y gweddnewid gwerth £7.6 miliwn a ddechreuwyd ym mis Medi 2010. Wrth groesawu trawsnewid gorsaf drenau'r ddinas, dywedodd Mark Langman Rheolwr Llwybr Cymru Network Rail, "Mae'n creu argraff dda o Abertawe a'r gobaith yw y bydd yn denu buddsoddiad i'r ddinas. Mae canlyniad y gweddnewid yn drawiadol." "Bydd y gwaith yn effeithio'n fawr ar yr argraff gyntaf mae Abertawe'n ei chreu ar bobl a bydd teithwyr yn mwynhau gorsaf lawer mwy golau a mwy cyfforddus. "Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, rydym hefyd yn gweithio i ddyblu'r llinell rhwng Abertawe a Threg?yr, ailadeiladu traphont Casllwchwr, gan gynyddu'r potensial i gael mwy o wasanaethau i ardaloedd i'r gorllewin o Abertawe ac annog twf busnes ar draws y rhanbarth." Mae'r prosiect wedi cynnwys gosod canopïau dros y platfformau a chanopi newydd dros brif fynedfa'r orsaf. Codwyd sgrîn wydr i leihau drafftiau yng nghyntedd yr orsaf a gadael golau i mewn i'r adeilad. Cyflwynwyd atalfeydd tocynnau a cheir dau adeilad newydd o fewn ardal gylchdroi'r orsaf, gan gynnwys man gwybodaeth. Ceir lle ychwanegol hefyd i feicwyr storio eu beiciau, adeiladwyd swyddfa docynnau newydd ac mae blaen yr orsaf wedi'i lanhau. Am fwy o wybodaeth, ewch i- http://www.nationalrail.co.uk/stations/SWA.html http://www.arrivatrainswales.co.uk/Home.aspx

This post is also available in: English