Gorsaf Drenau

Mae gorsaf reilffordd Abertawe mewn lleoliad cyfleus ar ben y Stryd Fawr ac mae trenau’n teithio oddi yno i leoliadau ar draws y DU.

Y tu mewn i’r orsaf hon gwelwch y canlynol:

  • Swyddfa docynnau
  • Swyddfa gwybodaeth i dwristiaid
  • Peiriannau hunanwasanaeth
  • Cyfleusterau toiled
  • Lolfa i deithwyr
  • Peiriannau ATM
  • WH Smith
  • Costa Coffee
  • Mynediad i’r anabl

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr orsaf drenau, ffoniwch 0333 321 1202

Mae safleoedd bysiau y tu allan i’r orsaf, yn ogystal â safle tacsi cyfagos a maes parcio aml-lawr NCP. Mae safleoedd parcio beiciau ar gael y tu allan i’r orsaf yn ogystal ag ar y platfformau.

Am fwy o wybodaeth, amserau trenau a thocynnau, ewch i’r dolenni isod:

National Rail

Trenau Arriva Cymru

Trainline

This post is also available in: English