Gorsaf Bysus

Mae Gorsaf Fysus Dinas Abertawe wedi newid.

Mae miloedd o deithwyr y dydd yn gallu mwynhau terfynfa deithwyr ddisgleiriaf a newyddaf Cymru sydd yng nghanol y ddinas gyda’r holl siopau o’r radd flaenaf sydd ar gael yn Abertawe ar y trothwy.

Mae’r orsaf fysus yn lân ac yn ddiogel gyda’r holl gyfleusterau modern y byddech yn eu disgwyl. Mae hyn yn cynnwys lolfa gyrraedd/gadael i deithwyr ar goetsys a man tacsis gerllaw a mynediad i Ganolfan Siopa’r Cwadrant.

Mae hygyrchedd i deithwyr anabl yn rhan gynhenid o ddyluniad yr orsaf fysus sy’n cynnwys ffenestri gwydr mawr a naws agored a golau.

Mae gan Orsaf Fysus Dinas Abertawe ei cheidwaid gorsaf fysus ei hun sydd wrth law i sicrhau bod ymwelwyr yn teimlo’n ddiogel ac i helpu teithwyr i ddod o hyd i’r bws cywir neu’r daith gywir. Hefyd darperir patrolau diogelwch yn y nos er mwyn helpu defnyddwyr i deimlo’n ddiogel pa amser bynnag fyddant yn yr orsaf fysus.

  • Am amserlenni bysus lleol, ewch i – First Group
  • Am deithio gwyrdd ym Mae Abertawe, ewch i – BayTrans
  • Ewch i Traveline Cymru i gael yr holl wybodaeth am gludiant cyhoeddus yng NghymruERDF1

Roedd y prosiect i adeiladu Gorsaf Fysus Dinas Abertawe yn bartneriaeth rhwng Cyngor Abertawe, Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

This post is also available in: English