Gorsaf Bysus

Mae miloedd o deithwyr bob dydd yn mwynhau’r orsaf olau a modern hon yng nghalon y ddinas gyda’r holl siopau sydd gan Abertawe i’w gynnig ar garreg y drws.

Mae Gorsaf Fysus Dinas Abertawe yn lân ac yn ddiogel, ac mae ganddi ei thîm ei hun o geidwaid sydd wrth law i sicrhau bod ymwelwyr yn teimlo’n ddiogel a helpu teithwyr i ddod o hyd i’r bws cywir neu’r gyrchfan gywir. Mae patrolau diogelwch hefyd yn digwydd gyda’r hwyr i sicrhau bod defnyddwyr yn teimlo’n ddiogel pa bryd bynnag y maent yn yr orsaf fysus.

Mae hygyrchedd ar gyfer teithwyr anabl yn rhan annatod o ddyluniad yr orsaf fysus, sydd â ffenestri gwydr mawr a theimlad golau, eang.

Mae’r canlynol ar gael yn yr orsaf hon:

 • Wi-Fi am ddim
 • Swyddfa Docynnau
 • Toiledau
 • Amserlenni Rhyngweithiol
 • Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe
 • Lolfa i Deithwyr
 • Costa Coffee
 • Greggs
 • Co-op

Mae gan yr orsaf hefyd fynediad i Ganolfan y Cwadrant yn ogystal â’r Ardal Annibynnol. Mae’n agos i safle tacsis.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr orsaf fysus, ffoniwch 01792 479820


 • I gael amserlenni bysus lleol ewch i First Group
 • I gael gwybodaeth am deithio gwyrdd ym Mae Abertawe ewch i BayTrans
 • Ewch i Traveline Cymru i gael yr holl wybodaeth am wasanaethau cludiant cyhoeddus yng Nghymru

Cafodd y gwaith i adeiladu Gorsaf Fysus Dinas Abertawe ei wneud mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

This post is also available in: English