Map Poced Canol y Ddinas

Sut i ganfod eich ffordd o amgylch Canol Dinas Abertawe ar ôl cyrraedd, gan gynnwys meysydd parcio a chyfleusterau Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe.

Pocket Map Cover 2015
Swansea City Centre Pocket Map 2015


Maysydd Parcio
Yn ogystal, mae tri safle Parcio a Theithio sy’n codi £2.50 y car (parcio drwy’r dydd a 4 person i deithio ar y bws). Mae 8,580 o lefydd parcio mewn 25 o feysydd parcio naill ai yng nghanol y ddinas neu gerllaw. Mae meysydd parcio’r cyngor yng nghanolfan Dewi Sant a’r Cwadrant yn gyfleus ar gyfer canol y ddinas. Mae cynnig 1-2-3 arbennig hefyd ar gael ar barcio’r car mewn meysydd parcio NCP drwy garedigrwydd Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe. Mae hyn yn golygu ei fod yn £1 am awr, £2 am 2 awr a £3 am 3 awr i barcio ceir ym meysydd parcio NCP Ffordd y Brenin, Stryd y Berllan a Salubrious Place (gweler y posteri yn y meysydd parcio). Mae meysydd parcio canol y ddinas hefyd AM DDIM bob dydd Sul gan gynnwys maes parcio aml-lawr y Cwadrant.

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe
Mae Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe (Shopmobility gynt), sy’n gweithredu o’i ganolfan gyfleus yng ngorsaf fysus Abertawe, yn llogi cyfarpar symudedd i’r rhai sy’n cael anhawster yn teithio o le i le. Mae aelodau’n elwa o ddigon o le parcio yn Stryd yr Ardd ac mae’r staff wrth law i’w cynorthwyo i ddewis y cyfarpar cywir ar eu cyfer boed hynny’n sgwter trydan neu gadair olwyn trydan neu a wthir â llaw. Gall preswylwyr ac ymwelwyr fanteisio ar y gwasanaeth ni waeth beth yw eu hoedran neu a oes ganddynt anabledd dros dro neu barhaol.

Am fwy o fanylion, ewch i  Logi Cyfarpar Symudedd Abertawe neu ffoniwch 01792 461785 neu e-bostiwch swanseamobilityhire@swanseacitycentre.com

Free Car Parking

This post is also available in: English