Visito

Popeth dan yr unto yn Abertawe…

Os ydych yn chwilio am ddiwrnod mas i’r teulu, lle i siopa am frandiau neu rywbeth mwy unigryw, neu os ydych am fwynhau’r profiad o fynd i fwyty yn y dewis gwych o fwytai neu fariau sydd gennym i’w cynnig.

Mae Abertawe’n lle gwych ar gyfer ymwelwyr a phreswylwyr, gan elwa o’i leoliad godidog ar yr arfordir.  Ar garreg eich drws, byddwch yn dod o hyd i Farina Abertawe i bobl sy’n dwlu ar y dŵr a’r promenâd sy’n edrych dros y bae sy’n parhau am filltiroedd.

          

Mae cyrraedd canol y ddinas yn hawdd ar y ffordd, y trên ac o’r awyr, ac mae oddeutu 3 1/2 awr a hanner yn y car o Lundain.   Mae digon o le i barcio gyda 8,580 o leoedd parcio mewn 25 o feysydd parcio naill ai yng nghanol y ddinas neu yn y cyffiniau yn ogystal â chyfleusterau parcio a theithio, lle gall teuluoedd hyd at 4 mewn nifer barcio drwy’r dydd am £2.50.

Mae cyfleusterau gwych ar gael hefyd i bobl anabl gyda’r gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe, sydd yng Ngorsaf Fysus Dinas Abertawe, y mae digon o le i aelodau barcio yn Stryd yr Ardd.

          Dancers

Mae eich ymweliad â chanol dinas Abertawe’n bwysig i ni! Rydym am i chi gael y profiad gorau posib o ymweld â’r ddinas ac felly mae cyfres o ddigwyddiadau, gwyliau a marchnadoedd arbenigol i ddenu pobl i’r ddinas, sy’n gwneud Abertawe yn ddewis perffaith am leoliad dro ar ôl tro. I gael gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd dros y misoedd nesaf, ewch i – Digwyddiadau.

This post is also available in: English