Visito

Popeth dan yr unto yn Abertawe…

P’un ai ydych yn chwilio am ddiwrnod allan gwych i’r teulu, rhywle i siopa am frandiau neu rywbeth mwy unigryw, neu eisiau mwynhau’r profiad o giniawa yn yr amrywiaeth gwych o fwytai a bariau sydd ar gael.

Mae Abertawe yn gyrchfan gwych, sy’n elwa o fod yn lleoliad arfordirol hardd. Ar gyfer y rhai sy’n dwlu ar lan y môr, mae Marina hanesyddol Abertawe ar garreg eich drws yn ogystal â’r promenâd sy’n edrych dros fae tywodlyd yn estyn am filltiroedd. 

Mae cyrraedd canol y ddinas:

Parcio:

Ein nod yw rhoi’r profiad gorau posibl i bobl sy’n ymweld â chanol dinas Abertawe a dyna pam mae cyfres o ddigwyddiadau, gwyliau a marchnadoedd arbenigol yn gwneud Abertawe yn ddewis gwych, dro ar ôl tro. Cewch weld rhestr lawn o’r digwyddiadau sydd yng nghanol y ddinas yma neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram er mwyn cael y diweddaraf!

This post is also available in: English