Stryd Fawr

MosiacY Stryd Fawr oedd y brif stryd siopa yngnghanol dinas Abertawe ers llawer dydd ac yn ganolbwynt yr ardal siopa.

Heddiw, manwerthwyr lleol a welir yn bennafyn yr ardal rhwng Castell Abertawe a’r orsaf drenau, ynghyd â nifer o dafarnau, bwytai a siopau cludfwyd. Yn rhan ogleddol y Stryd Fawr ceir gorsaf drenau Abertawe sydd â chysylltiadau â phrif ddinasoedd y DU.

Yn y blynyddoedd diwethaf, gwelir mwy o adeiladau preswyl yn y stryd, yn enwedig i’r gogledd o’r orsaf drenau, gan gynnwys prosiectau mawr a adeiladwyd gan Tai Coastal. Mae’r cynllun i greu pentref trefol yn y Stryd Fawr wedi derbyn arian gan raglen Ardal Adfywio Strategol Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys unedau manwerthu a swyddfeydd, adnoddau cymunedol, cyfleuster gofal plant a man creadigol o bosib.

Castle ArcadeMae cyfleoedd siopa’n cynnwys siop adnabyddus Argosar y gyffordd rhwngStryd y Colega’r Stryd Fawr, ynghyd â nifer o fasnachwyr annibynnol megis Leisure Quest, Up & Running, Audio Excellence, a llawer mwy.


Os hoffech i’ch busnes gael ei restru yma gyda dolen i’ch gwefan, e-bostiwch eich manylion i business@swansea.gov.uk

This post is also available in: English