Cerdyn Ffyddlondeb

Arbed Mwy ac Ennill Llawer gyda Cherdyn Ffyddlondeb Newydd Canol y Ddinas.

Lawrlwythwch y gostyngiadau a’r cynigion diweddaraf o’r ddolen isod – CYNIGION
Mae gostyngiadau gwych ar gael mewn mwy na 100 o fusnesau ar draws canol ddinas Abertawe gyda Cherdyn Ffyddlondeb newydd Canol y Ddinas – y cerdyn bach â CHALON FAWR.
Mae’r Cerdyn Ffyddlondeb plastig coch a gwyn NEWYDD yn cynnig gostyngiadau ymhobman o fariau poblogaidd i siopau trin gwallt o safon i siopau dillad a siopau gemwaith.

Cofrestrwch eich Manylion Yma

New Loyalty Card CYMsmGall siopwyr fanteisio ar y cynigion gwych drwy gofrestru eu manylion yma a/neu ddod i Swyddfeydd Rheoli Canol y Ddinas ar Stryd Plymouth (ger Wilkinsons). Drwy gofrestru byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill gwobrau gwych yn y cystadlaethau rheolaidd a fydd ar gael i ddefnyddwyr y Cerdyn Ffyddlondeb.

Mae cardiau hefyd ar gael yn swyddfeydd yr Evening Post, Llanelli Star a hefyd y Carmarthen Journal.

Gall siopwyr hefyd lawrlwytho’r Cerdyn Ffyddlondeb am ddim i unrhyw ffôn clyfar neu Android gan ddefnyddio App Mawr Lleol Abertawe. Unwaith y bydd wedi’i lawrlwytho, cliciwch ar logo Calon Fawr Abertawe ar y dudalen lanio ac yna ‘Talebau’ a dangoswch ddelwedd y Cerdyn oddi ar sgrin eich ffôn i’r cynorthwyydd i gael y gostyngiad. Am wybodaeth gyffredinol am y cerdyn a rhestr o’r cynigion ar hyn o bryd, ewch i ‘Mwy o Wybodaeth’.

O ganlyniad i’r cynllun, bydd lleoliadau enwog megis TGI Fridays, Theatr y Grand, Gwesty Morgans, Rowberry’s yn cynnig hyd at 25% oddi ar bopeth!

Mae’r cynigion gwych hyn yn rhan o’r ymgyrch Calon Fawr Abertawe y mae BID Abertawe (Rhanbarth Gwella Busnes) a Chyngor Abertawe yn rhan ohoni i hyrwyddo Canol y Ddinas.

 


Ond peidiwch â phoeni, rydym yn dal i dderbyn Cerdyn Ffyddlondeb gwreiddiol Canol y Ddinas

Mae golwg newydd i’r Cerdyn Ffyddlondeb, ond bydd defnyddwyr y Cerdyn Ffyddlondeb Dinas Penigamp yn dal i fwynhau’r un gostyngiadau â’r defnyddwyr newydd. Cyflwynwch eich cerdyn yr un ffordd ag o’r blaen pan fyddwch yn talu i arbed £££oedd.

Loyalty Card Holders


Oes oes gennych ymholiadau am Gerdyn Ffyddlondeb Canol y Ddinas, cysylltwch â Rheoli Canol y Ddinas ar 01792 476370 neu e-bostiwch: swanseacitycentremanagement@abe.gov.uk

Os hoffech i’ch busnes fod yn rhan o gynllun y Cerdyn Ffyddlondeb, anfonwch eich cyfeiriad, eich manylion cyswllt a manylion eich cynnig unigryw drwy e-bost i Amanda.Beynon@swwmedia.gov.uk


Amodau a Thelerau:

Darperir y cynigion gan fusnesau canol y ddinas/aelodau BID a gallent newid. Nid yw BID Abertawe a Dinas a Sir Abertawe yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad na hepgoriad a all ddigwydd.  Derbynnir y Cerdyn Ffyddlondeb gwreiddiol o hyd.

Big Local App

Free Car Parking

This post is also available in: English