Ardal Siopau Annibynnol

Mae gan ganol dinas Abertawe amrywiaeth enfawr o fanwerthwyr annibynnol sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a gwasanaethau unigryw a chan ddylunwyr, a’r cyfan dafliad carreg i ffwrdd.

Mae llawer o’r siopau hyn yn ardal siopau annibynnol Abertawe sy’n cwmpasu: Stryd Plymouth, Stryd Nelson, Stryd Rhydychen, Stryd Singleton, Stryd Dilwyn, a hefyd yn cynnwys Arcêd Picton a Shoppers Walk.

Gyda gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf, bydd y siopau annibynnol hyn yn eich denu’n ôl dro ar ôl tro. Mae ein masnachwyr yn ymfalchïo eu bod yn adnabod eu cwsmeriaid a chyda gwasanaeth o’r fath, pwy fyddai’n mynd rhywle arall i siopa?

Defnyddiwyd canlyniadau arolwg Skill Smart diweddar a gomisiynwyd gan BID Abertawe  a’i gyhoeddi yn 2012 i werthuso perfformiad 37 o fasnachwyr annibynnol yn y ddinas, gan gynhyrchu sgôr gyfartalog o 92.5%, gan roi Abertawe yn y trydydd safle o 88 o drefi a dinasoedd ledled y DU. Mae hynny’n rhywbeth i fod yn falch ohono!

Ardal Siopau Annibynnol Canol Dinas Abertawe


Os hoffech i’ch busnes gael ei restru yma gyda dolen i’ch gwefan, e-bostiwch eich manylion i business@swansea.gov.uk

 

 

This post is also available in: English