Siopa

Mae Abertawe yn lle gwych i siopa ac fe’i hadnabyddir fel canolfan siopa ranbarthol de-orllewin Cymru.

Quadrant Shopping

Mae llawer o enwau mawr y stryd fawr i’w gweld yma, yn ogystal â siopau annibynnol ac arbenigol, ynghyd ag arcedau traddodiadol. Gallwch ymweld â Chanolfan Siopa’r Cwadrant, lle gallwch siopa’n ddi-baid beth bynnag yw’r tywydd neu ewch am dro drwy Farchnad Abertawe.

Hefyd, mae siopa gyda’r nos yng nghanol y ddinas bob nos Iau yn y cyfnod cyn y Pasg a’r Nadolig sy’n ei wneud yn haws i chi siopa’n ddi-baid.

Mae gan ganol y ddinas ddewis o fanciau a chymdeithasau adeiladu ar Stryd Rhydychen Isaf a Stryd yr Undeb ar gyfer eich holl anghenion ariannol. Mae’r rhain yn cynnwys:  Halifax, Lloyds TSB, Natwest, Santander a Yorkshire Building Society.

Cerdyn Ffyddlondeb – Gallwch arbed llawer gyda’r Cerdyn Ffyddlondeb Canol Dinas Penigamp! Yr unig beth y mae’n rhaid i chi ei wneud yw cofrestru eich manylion, yna pan fyddwch yn ymweld â lleoliad ffyddlondeb, dangoswch eich cerdyn, a byddant yn anrhydeddu’r cynnig.

Masnachwyr Annibynnol – ‘Mae llwyddiant Abertawe’n cynnwys y llu o fasnachwyr annibynnol sy’n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau arbenigol. Ewch i’r Stryd Fawr, Stryd Plymouth, Stryd Nelson, Marchnad Abertawe neu un o’r arcedau, gan gynnwys Arcêd y Castell newydd sbon ar Stryd y Castell, i brynu rhywbeth gwahanol.

Stryd Rhydychen Isaf – Yng nghanol calon fanwerthu’r ddinas, mae Stryd Rhydychen Isaf yn denu dros 50,000 o ymwelwyr bob wythnos. Mae ei lleoliad yn yr ardal i gerddwyr yn creu amgylchedd diogel i siopwyr gwrdd â’u ffrindiau wrth fwynhau’r awyrgylch a digwyddiadau canol y ddinas. Mae siopau mawr y stryd fawr megis Next, H&M, Marks and Spencers a British Home Stores yno.

Swansea Market

Marchnad Abertawe – Yn gartref i dros 100 o stondinau dan yr unto, mae Marchnad Abertawe, yr archfarchnad wreiddiol, yn enwog am ei bara lawr, ei chocos a’i dewis anferthol o gynhwysion ffres. Gydag anrhegion, cardiau, blodau, losin, ffasiwn, harddwch a llawer mwy, byddwch yn synnu beth gallwch ei brynu ym Marchnad Abertawe.

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, mae Marchnad Abertawe yn brofiad na ddylech ei golli.

Y Cwadrant – Y Cwadrant – Mae steil, ffasiwn a hwylustod yn creu cymysgedd sy’n apelio at bawb. Mae dewis gwych o siopau a siopau mawr yn amgylchynu caffi Trenchers ar y lawr cyntaf a’r llawr canol o flaen Debenhams. Gall y teulu cyfan fwynhau ymweliad â’r Cwadrant, gyda pharcio aml lawr hwylus gerllaw.

This post is also available in: English