Pethau i’w gwneud

Mae gan ganol dinas Abertawe rywbeth at ddant pawb liw dydd a nos.

Os ydych yn chwilio am ddiwrnod gwych mas, rhywle i siopa am y ffasiwn diweddaraf, cael eich difyrru neu gael cinio gyda’ch ffrindiau a’ch teulu, does dim angen chwilio ymhellach – mae’r cyfan yma yn Abertawe. Mae’r sin diwylliannol yn fywiog ac yn amrywiol gyda llu o amgueddfeydd, orielau celf, sinemâu a theatrau i gyd yn hybu rhaglen ardderchog o ddigwyddiadau a gweithgareddau blynyddol.

        Samba Tawe Entertaining The Public        

Atyniadau – Yng nghanol y ddinas, mae digon o atyniadau sy’n amrywio o sinemâu, bowlio, gemau, snwcer, campfa i board rider cyntaf Cymru a chanolfan drofannol dan do (a elwir yn Plantasia). I’r rhai sy’n dwlu ar gampau dŵr, mae’r marina’n cynnig teithiau cwch ac ychydig ymhellach ar y promenâd, mae canolfan chwaraeon dŵr 360 newydd.

Group Drinking Coffee at the Marina

Bwyta mewn Bwytai –  Mae gan Abertawe enw da am ei danteithion bwyd gydag amrywiaeth cyffrous o brydau lleol a rhyngwladol ar gael mewn amrywiaeth eang o fwytai. O fariau caffi i fwytai a bistros, mae Abertawe’n cynnig dewis gwych at ddant a phoced pawb.

Amgueddfeydd/Orielau – Mae canol dinas Abertawe’n darparu amrywiaeth cyffrous o amgueddfeydd ac orielau sy’n addas ar gyfer pob oedran a diddordeb, Gyda chyfleusterau modern iawn yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i’r arddangosfeydd niferus yn Amgueddfa Abertawe.  I’r rhai sy’n ymddiddori yn y celfyddydau, byddwch wrth eich bodd yn yr orielau ac yn y ddinas a fydd yn sicr o’ch cadw’n brysur am oriau. Mae Abertawe yn cynnig dewis gwych at ddant a phoced pawb.

Chwaraeon a Gweithgareddau – Gallwch ymweld â chartref Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Chlwb Rygbi’r Gweilch yn Stadiwm arobryn Liberty ar gyrion Canol y Ddinas, neu gallwch fwynhau cyfleusterau’r LCBowlio DegLaserzoneneuadd snwcer Riley’s neu unig gampfa 24 awr Abertawe, The Gym!

Ar ôl iddi nosi – Wrth iddi nosi yn Abertawe, mae bywyd nos cyffrous o fariau, bwytai, casino a chlybiau rhyngwladol megis Escape, ac Oceana yno i chi ddawnsio i’r oriau mân.  Bydd partïwyr yn darganfod bod Abertawe’n un o’r dinasoedd mwyaf diogel i fwynhau noson mas oherwydd gwaith cynllun Gwylio Tafarnau a Chlybiau Canol y Ddinas a Phartneriaeth Abertawe Mwy Diogel.                          

Child Riding The Master blaster slide at the LC

Digwyddiadau – Drwy gydol y flwyddyn, mae’r ddinas yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous.

I gael mwy o wybodaeth ewch i Digwyddiadau

This post is also available in: English