Eiddo Coll

Colli eitem

Os ydych chi wedi colli eitem yng nghanol y ddinas, gall y gwasanaeth Ceidwaid, Llogi Offer Symudedd neu’r farchnad eich helpu. Gallwch roi gwybod iddynt am eich eitem sydd ar goll neu anfon e-bost citycentremanagement@abertawe.gov.uk.

Os canfyddir eich eitem, byddwn wedyn yn cysylltu â chi a gallwch ei chasglu.

Dod o hyd i eitem

Os ydych wedi dod o hyd i eitem yng nghanol y ddinas, dylech ei chyflwyno i’r Ceidwaid, y gwasanaeth Llogi Cyfarpar Symudedd neu, os ydych wedi dod o hyd i eitem yn y farchnad, dylech ei chyflwyno yn Swyddfa’r Farchnad. Yna byddwn yn ceisio dod o hyd i berchennog yr eitem goll.

This post is also available in: English