Menter Lonydd Picton

Mae’r astudiaeth a gomisiynwyd gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe (DASA) mewn partneriaeth a Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), ac a gyflawnwyd gan Powell Dobson Urbanists, yn cyflwyno fframwaith i arwain yr adfywio yn ardal Stryd Rhydychen Isaf a’r strydoedd gerllaw.

Mae ardal yr astudiaeth yn cynnwys ardal fanwerthu sefydledig o gwmpas Stryd Rhydychen isaf, Stryd Plymouth, Stryd Nelson a Ffordd y Gorllewin/Stryd Dilwyn ac Arcêd Picton a Shoppers Walk, ardal sy’n cynnig manwerthu amrywiol gan ei masnachwyr annibynnol.

Mae’r ardal hefyd yn gartref i Theatr y Grand Abertawe, ac yn gyfagos i Orsaf Fysus y Cwadrant, sy’n cael ei gwella fel rhan o gynllun gwerth miliynnau o bunnoedd wedi’i ariannu gan fuddsoddiad DASA, LlCC a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Wrth fynedfa orllewinol yr ardal hon, mae maes parcio amryw level ar hen safle Ysgol Stryd Rhydychen, sy’n cynnig ei hun fel cyfle datblygu aml-ddefnydd posib.

Er bod yr argymhellion wedi’u derbyn mewn egwyddor gan DASA a LlCC, nid ydynt o reidrwydd yn sefydlog, a byddant yn cael eu defnyddio i gyfeirio cynigion dylunio’r dyfodol.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad a’r ffurflen sylwadau o’r dolenni isod –

*********************************************

Caiff y prosiectau posib a nodwyd yn yr astudiaeth eu cyflwyno gan DASA a LlCC mewn partneriaeth â pherchnogion/deiliaid eiddo. Mae’n bosib y bydd prosiectau’n elwa ar gymeradwyaeth grant Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Dinas y Glannau sy’n cynnwys y cyfnod ariannu 2008/09 i 2014/15. Mae’r prosiectau hyn yn rhan o raglen waith ehangach ar gyfer Canol y Ddinas dros gyfnod o 15 i 20 mlynedd, a chant eu harwain gan Fframwaith Strategol Canol y Ddinas sy’n bolisi a dderbyniwyd gan y Cyngor.

This post is also available in: English