Prosiect Coridor y Stryd Fawr

Mae gwaith gwella yn yr arfaeth yn yr ardaloedd canlynol.

Bydd y gwaith yn dechrau yn ystod wythnos y 5 Ionawr, 2015 ac yn para am oddeutu 8-10 wythnos. Mae’r ardaloedd a’r gwaith yn cynnwys y canlynol:

Cyffordd Stryd y Coleg a’r Stryd Fawr – bydd croesfan cerddwyr gwell yn cael ei gyflwyno, gan alluogi cerddwyr i groesi’r gyffordd ar letraws, yn ychwanegol at y drefn bresennol. Hefyd, bydd llai o reiliau, ond rhai gwell, i wella mynediad a gwedd y gyffordd. Bydd goleuadau traffig yn cael eu gwella a fydd yn galluogi traffig i droi i’r dde o Stryd y Coleg i Stryd Beili’r Castell. Bydd y gyffordd gyfan yn cael ei hailwynebu.

Cyffordd Stryd Beili’r Castell, Caer, Stryd y Gwynt – bydd newidiadau dylunio i gyffordd Stryd y Gwynt a chaiff bolardiau awtomataidd eu gosod i alluogi cau Stryd y Gwynt yn haws yn dilyn gosod bolardiau tebyg ar waelod y stryd. Bydd y gyffordd (gan gynnwys y cylchfan) yn cael ei hailwynebu.

Ardal Gorsaf y Stryd Fawr – fel gyda chyffordd Stryd y Coleg, bydd llai o reiliau diogelwch i wella mynediad i gerddwyr. Bydd arwyddion cyfeirio newydd a chyfleuster map yn cael eu darparu i alluogi ymwelwyr i ddod o hyd i’w ffordd o gwmpas y ddinas yn hawdd. Bydd hyn yn cyd-fynd ag eraill a osodwyd gan brosiect y Rhodfa. Bydd y gerdd fach o flaen mynedfa’r orsaf (‘Mae Uchelgais yn Hollbwysig’) hefyd yn cael ei hadfer. Bydd y gyffordd gyfan yn cael ei hailwynebu a chaiff y goleuadau traffig eu gwella.

Maes Parcio Worcester Place – bydd y contractiwr yn defnyddio rhan o faes parcio Worcester Place sydd y tu ôl i Stryd Beili’r Castell trwy gydol y gwaith.

Y Diweddaraf am y Prosiect

HIGH STREET CORRIDOR PUBLIC REALM WORKS

Planned evening highway resurfacing works which are scheduled during the week commencing 30th March, 2015 at the following locations:

Locations: College St/High St Junction and Wind St/Caer St Junction

Dates and Times of Working:

  • Monday 30th March – 6pm to 11pm
  • Tuesday 31st March – 6pm to 11pm
  • Wednesday 1st April – 6pm to 11pm

These works and times are weather dependant. The works will involve planing the carriageway and relaying the surfaces and will see an end to the recent works taking place in these immediate areas. Please note this work is likely to be noisy and the contractor will endeavour to complete the works as soon as possible before the 11pm completion time on each respective day. Unfortunately the work can’t be undertaken any earlier as this will have an impact on traffic flows.

Works are planned at a later date at the High Street Station junction only. A letter will be sent to neighbouring properties prior to this date.

Thank you for your continued patience during these works.


Cefnogir y prosiect gan raglen Dinas y Glannau a ariennir trwy raglen Ardal Adfywio Llywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chyngor Abertawe.

This post is also available in: English