Cysylltu â Ni

Mae Swyddfa Rheoli Canol y Ddinas wedi symud i’r cyfeiriad canlynol:

City Center Strategic Framework

Canolfan Ddinesig
Dinas a Sir Abertawe
Ystafell 2.6.3
Abertawe SA1 3SN

I gael mwy o wybodaeth:

Ffoniwch: 01792 633090
E-bostiwch: citycentremanagement@swansea.gov.uk

Ar gyfer Cardiau Ffyddlondeb, galwch heibio’r swyddfeydd canlynol:

  • Canolfan Croeso Abertawe
  • Theatr y Grand
  • Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Ar gyfer ymholiadau sy’n gysylltiedig â’r Orsaf Fysus, ffoniwch – 01792 479820

This post is also available in: English