Cysylltu â Ni

Mae Swyddfa Rheoli Canol y Ddinas wedi symud i’r cyfeiriad canlynol: City Center Strategic Framework Canolfan Ddinesig Dinas a Sir Abertawe Ystafell 2.6.3 Abertawe SA1 3SN I gael mwy o wybodaeth: Ffoniwch: 01792 633090 E-bostiwch: citycentremanagement@swansea.gov.uk Ar gyfer Cardiau Ffyddlondeb, galwch heibio’r swyddfeydd canlynol:
  • Canolfan Croeso Abertawe
  • Theatr y Grand
  • Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Ar gyfer ymholiadau sy’n gysylltiedig â’r Orsaf Fysus, ffoniwch – 01792 479820

This post is also available in: English