Caffis

Mae gan ganol dinas Abertawe ddwsinau o siopau coffi sy’n cynnig pob math o bethau o ddiodydd twym a byrbrydau i fwydlen lawn at ddant neu gyllideb pawb.

         Students Drinking Coffee At Swansea Market         cafe

Mae cadwyni tai coffi mwy ar gael yng nghanol y ddinas megis Costa Coffee a Starbucks, ond mae gennym rai caffis arbenigol rydym yn falch ohonynt hefyd.

Yn gyntaf mae Kinder café, ar Stryd Portland (ger yr orsaf fysus) sef y caffi cyntaf sy’n addas i blant yng nghanol y ddinas.  Yn ogystal â chaffi maent ar agor gyda’r nos fel bistro ac maent yn cynnig ardal fawr ddiogel i blant chwarae a chynhelir gweithgareddau i blant yn ystod y dydd. Mae Cafe Nisse ar Stryd y Gwynt hefyd lle gallwch fwynhau eich coffi neu eich pryd yn yr ardal awyr agored.

Mae bar salad a brechdanau Lolek hefyd ar Stryd y Castell sy’n cynnig bwydydd Pwylaidd.Fodd bynnag, os ydych yn chwilio am rywbeth traddodiadol, ewch i’r Kardomah, sef siop goffi hwyaf ei wasanaeth yn y ddinas! Mae’n enwog am ei gymeriad, ei hanes a’i wasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf.

Rydym yn eich gwahodd i gael seibiant o’r siopa yn un o’n tai coffi ac os ydych yn ymweld yn rheolaidd, rhowch gynnig ar le gwahanol i’ch lleoliad arferol gyda ffrindiau a theulu.


Os ydych am i’ch busnes ymddangos yma gyda dolen i’ch gwefan, e-bostiwch eich manylion i business@swansea.gov.uk

This post is also available in: English