Bywyd Nos

Man making coctails

Tafarnau a Chlybiau
Wrth iddi nosi, mae’r ddinas yn llawn egni wrth i glybwyr heidio i’r llu o dafarnau a chlybiau i ddawnsio trwy’r nos.  Mae mannau poblogaidd ar gyfer diod cyn mynd i glwb yn cynnwys y caffis/tafarnau sydd i’w gweld ar hyd Stryd y Gwynt a’r tafarnau niferus ar Ffordd y Brenin yn y ddinas.

escape

 

Mae nifer o glybiau nos yn Abertawe sy’n addas i bawb. Mae Escape, prif glwb nos Cymru sy’n gartref i DJs preswyl enwog, yn boblogaidd iawn gyda chlybwyr ac mae’n denu’r DJs gorau’n rheolaidd. Mae Oceana hefyd yn lleoliad poblogaidd iawn ar gyfer cymysgedd o steiliau a seiniau ac mae’n rhoi profiad hamdden cyfan o dan yr un to, ac mae Lava Lounge ac Odyssey yn Salubrious Place ond munudau o’r tafarnau niferus ar Stryd y Gwynt.

Cerddoriaeth Fyw
Band Playing Live MusicOs ydych yn gwrando’n astud, byddwch yn clywed strydoedd Abertawe’n atseinio â cherddoriaeth. Ledled y ddinas, mae amrywiaeth o leoliadau’n cynnig cerddoriaeth fyw i bobl sy’n dwlu ar jas, rhythm a blws, gwerin, clasurol, cyfoes a cherddoriaeth fyw arbrofol. Mae artistiaid lleol yn heidio i Gaffi a Bar Monkey ar Stryd y Castell, yn ogystal â Chaffi Pen To Theatr y Grand a The Scene ar Stryd Singleton, The Vault yn Salubrious Passage a Sin City (oddi ar Ffordd y Brenin).


Os hoffech i’ch busnes gael ei restru yma gyda dolen i’ch gwefan, e-bostiwch eich manylion ibusiness@swansea.gov.uk

This post is also available in: English