Bwyta allan

Turtle Bay, Swansea signage and blossom tree

Mae’r bwytai a’r gwerthwyr bwyd stryd a geir yng nghanol dinas Abertawe yn cynnig cyfuniad dengar o fwyd traddodiadol a rhyngwladol.

Bwyd Americanaidd

Gellir cael bwyd Americanaidd yn y tai bwyta isod, gan gynnwys cig barbeciw, byrgyrs mawr a chyw iâr wedi’i ffrio!

Five Guys TGI Fridays Smoke Haus

Coyote Ugly Saloon The Bucket List Denny’s

Bwyd Caribïaidd

Gellir cael cyrïau blasus a physgod “jerk”, bwyd môr a chigoedd bendigedig yn y bistro hwn!

Turtle Bay

Bwyd Tsieineaidd a Chantonaidd

Gellir cael reis, nwdls, cig a bwyd môr blasus yn y bwytai a chan y gwerthwyr bwyd hyn!

Star Gigi Gao’s Favourite Authentic Chinese

Wild Swan The New Slowboat

Restaurant - Swansea Marina
Gigi Gao’s Favourite Authentic Chinese

Bwyd Ffrengig

Gellir cael bwyd o’r safon orau yn y bistros hyfryd hyn!

Bouchon de Rhossi The Dragon Brasserie

Bwyd Indiaidd

Gellir cael bwyd Indiaidd blasus yn y bwyty arbennig hwn!

Panshee

Bwyd Eidalaidd

Am gael pizza ffres neu blât mawr o basta? Mae digon o fwytai gwych ar gael!

Pizza Express Ask Frankie & Benny’s Belle Vue Bistro

The Belle Vue Bistro - signage
Belle Vue Bistro

Bwyd Japaneaidd

Gellir cael swshi ffres, ramen, prydau cyrri a mwy gan y gwerthwr bwyd traddodiadol hwn ym marchnad Abertawe!

Little Tokyo New I Chi Ban

Bwyd Canoldirol

Mae pysgod a bwyd môr ffres, cigoedd griliedig a holl flasau’r Canoldir i’w cael yn y bwytai hyn!

Nandos La Braseria Maderia Awa Turkish Kitchen

Bwyd De America

Os ydych yn hoffi bwyd o Frasil, Ciwba a Mecsico, efallai y byddwch am roi cynnig ar y bwytai a’r gwerthwyr bwyd hyn!

Las Iguanas El Mercado Old Havana

Danteithion Melys

I’r rhai ohonoch sydd â dant melys, ceir hufen iâ blasus, crêpes, wafflau, teisennau a mwy yn y parlyrau hyn!

Kaspas Truly Scrumptious Madu

Milkwood Ice Cream Treatz

Madu Swansea interior
Madu

Bwyd Thai

Mae blasau aromatig i’w cael yn y mannau hyn, sy’n boblogaidd yn ystod amser cinio!

Thai Taste Thai Bach Express Thai Kitchen

Bwyd Traddodiadol

Cewch brofiad ciniawa soffistigedig yn y bwytai ffasiynol hyn.

Martini Meatery Hanson at the Chelsea Restaurant

Juniper Place Morgan’s Restaurant

Juniper Place - menus
Juniper Place

Bwyd Feganaidd a Llysieuol

Ydych chi am gael bwyd arbenigol? Rhowch gynnig ar y bwytai a’r stondinau poblogaidd hyn!

Govindas The Falafel Stall

Ychydig bach o bopeth

Os na allwch benderfynu ar un math arbennig o fwyd, mae bwydlenni’r lleoliadau canlynol yn eang ac yn amrywiol!

Pitcher & Piano Zinco Lounge

The Slug & Lettuce The Swigg

Zinco Lounge - salad
Zinco Lounge

This post is also available in: English