Bwyta ac Yfed

Mae canol dinas Abertawe’n cynnig dewis gwych o fwyd o safon sy’n addas at ddant a phoced pawb, o fariau caffi i fwytai a bistros.

Blasau ecsotig o bedwar ban y byd a rhywbeth traddodiadol Gymreig, beth am roi cynnig ar fwyd môr arbennig – bara lawr – math o biwrî gwymon!

Mae canol y ddinas yn cynnig digon o gyfle i flasu bwyd o Gymru ar ei orau. Mae llawer o’r bwytai wedi ennill cymhwyster dyfarniad Blas ar Gymru i gydnabod eu hymroddiad i goginio Cymreig a’u defnydd o gynnyrch ffres o Gymru.

Drinks

Mae Marchnad Abertawe yn Stryd Rhydychen wedi cyflenwi bwytai’r ddinas am ddegawdau â dewis eang o gynnyrch lleol ffres, o fwyd môr lleol gan gynnwys sewin, cimwch a chocos i gig oen, cawsiau a llysiau organig o Gymru.

I gael mwy o wybodaeth am gaffistafarndaibwytai, neu glybiau nos, ewch i’r tudalennau ar y wefan yma.

This post is also available in: English