Rhanbarth Gwella Busnesau (BID)

Yn Abertawe mae’r Rhanbarth Gwella Busnes (BID) cyntaf erioed yng Nghymru ac mae dros 800 o fusnesau wedi’u cynrychioli yng nghanol y ddinas.

Mae BID Abertawe’n gweithredu o fewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig, lle mae talwyr trethi busnes wedi pleidleisio i fuddsoddi ar y cyd mewn gwelliannau lleol sy’n ychwanegol at y rhai sy’n cael eu gwneud eisoes gan gyrff lleol, statudol.

BIDCaiff y BID ei weithredu trwy Swansea Business Improvements District Ltd, sefydliad dielw sy’n gyfyngedig trwy warant. Mae ganddo fwrdd cyfarwyddwyr sy’n cael eu hethol o ardal y BID, sy’n talu ardoll y BID eu hunain. Gan weithio gyda Heddlu De Cymru, Cyngor Abertawe ac asiantaethau a chymdeithasau cyhoeddus eraill, mae’r BID yn cyflwyno arweinyddiaeth yn ogystal â gwelliannau marchnata a gweithredol i fusnesau yn ardal y BID.

Mae’r BID wedi cyflwyno newid go iawn yn yr amgylchedd masnachu a gwelliannau sylweddol rhwng 2006 a 2011 ac, ym mis Awst 2011, sicrhaodd fandad cadarn am 5 mlynedd arall tan 2016. Mae’r BID bellach yn atgyfnerthu’r cynnydd sydd wedi’i wneud hyd yn hyn ac yn ymateb i heriau’r Stryd Fawr fodern yn yr 21ain ganrif.

Ar ôl ymgynghori â busnesau yng nghanol y ddinas, mae’r BID wedi datblygu’r 5 prosiect craidd canlynol;

  1. Lleoedd Parcio a Chludiant
  2. Diogelwch a Diogeledd
  3. Marchnata/Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau
  4. Glanhau
  5. Cefnogi a Denu Busnes

Mae BID Abertawe’n ymateb uniongyrchol i syniadau busnesau canol y ddinas i wella’r amgylchedd masnachu a gwella proffidioldeb busnesau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Russell Greenslade yn Swyddfa’r BID;

Ffôn – (01792) 475021
Cyfeiriad – 1 Lôn Picton, Abertawe SA1 4AF
E-bost – info@swanseabid.co.uk
Gwefan – www.swanseabid.co.uk

This post is also available in: English