Grantiau a Chyllid

Gallwn gynnig hyd at 45% i wella eich Eiddo Masnachol yng Nghanol y Ddinas!

Mae gan Ddinas a Sir Abertawe 2 grant ar gael i helpu perchnogion, tenantiaid a datblygwyr i wella amgylchedd adeiledig canol dinas Abertawe.

Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy am sut y gallwn eich helpu…


Y Rhaglen Gwella Adeiladau

Mae Grantiau’r Rhaglen Gwella Adeiladau (BEP) ar gael i berchnogion a phreswylwyr yng nghanol dinas Abertawe a fyddai’n hoffi gwella eu hadeiladau masnachol.

Gall prosiectau gael grant BEP hyd at 45% o gost cymwys y gwaith gwella a ffioedd proffesiynol, ond bydd pob achos unigol yn cael ei asesu yn unigol.

Mae’r eitemau sy’n gymwys ar gyfer y grant yn cynnwys ffasadau adeiladau, toeon, blaenau siopau, nwyddau dŵr glaw, arwyddion a goleuadau.

Os yw’r eiddo’n wag ar hyn o bryd, mae’n bosib estyn y grant BEP i gynnwys gwaith mewnol i adeiladau sy’n gymwys. Ni fydd y grant yn cynnwys darnau gosod a gosodiadau sy’n gysylltiedig â’r defnydd terfynol ond bydd yn cynnwys cyfleusterau lles

Mae’r dyfarniad a maint y grant a gynigir yn ôl disgresiwn Dinas a Sir Abertawe. Sylwer na fydd cais yn gymwys os yw’r gwaith arfaethedig wedi dechrau neu wedi cael ei gyhoeddi cyn i’r grant gael ei ddyfarnu.

For Further Information or for an application pack contact:  

Craig Fisher on 01792 637266 or email craig.fisher@swansea.gov.uk


Homes Above Shops

HAS grants are available within the City Centre to convert empty floorspace on upper floors of commercial units into new residential accommodation.

Projects can have a HAS grant of up to 50% of the eligible cost of the work and professional fees, but this will be assessed on an individual case by case basis.

Items eligible for a grant include all works necessary to create new residential accommodation excluding fixtures and fittings.

The award and level of grant offered is at the discretion of the City and County of Swansea. Please note that an application would be ineligible if the proposed works have commenced or have been announced before a grant has been awarded.

For Further Information or for an application pack contact:  

Craig Fisher on 01792 637266 or email craig.fisher@swansea.gov.uk

This post is also available in: English