Buddsoddi a Busnes

Lleoliad, lleoliad, lleoliad …i lawer o bobl busnes, dyna yw’r ffactor pwysicaf wrth ddewis lle i sefydlu busnes.

Canol dinas Abertawe yw’r ateb wrth ystyried y lleoliad gorau ar gyfer busnes am bris rhesymol, a hynny’n dod â holl fanteision canol dinas sy’n denu 140,000 o ymwelwyr bob wythnos (mewn lleoliadau allweddol) yn ei sgîl.

Technium 2            

Abertawe – canolfan ranbarthol de-orllewin Cymru ar gyfer siopa, hamdden, diwylliant,  masnach ac addysg.  Mae gennym boblogaeth o 228,100 sy’n cynnwys 24,000 o fyfyrwyr a dalgylch manwerthu o 1.5 miliwn o bobl (500,000 o fewn taith 30 munud o ganol y ddinas ac 1.5million o fewn awr)

Mae Abertawe’n ymfalchïo yn ei statws fel canolfan arloesedd a chreadigrwydd o safon fyd-eang, gyda Phrifysgol Abertawe cyn bo hir yn enghraifft ryngwladol o ymchwil a datblygiad diwydiannol gyda’i chynlluniau i ddatblygu canolfan wyddorau newydd a fydd yn gweithio gyda diwydiant ac yn helpu i greu cyfleoedd cyflogaeth cyffrous i’w graddedigion.

Os ydych chi’n fusnes sydd am sefydlu eich menter yng nghanol dinas Abertawe, mae croeso i chi gysylltu â’n Tîm Datblygu Busnes– ffôn: 01792 637223

This post is also available in: English