Astudio

Dinas o ddysg, ymchwil a chyfle yw Abertawe.

Swansea UniversityMae ganddi brifysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn ogystal â choleg a phrifysgolfetropolitan

Mae Abertawe’n lleoliad penigamp ar gyfer astudio ac mae’n cynnig ansawdd bywyd gwych i fyfyrwyr. Mae’r ddinas fodern, ond cosmopolitan yn denu poblogaeth myfyrwyr ffyniannus.

Mae Prifysgol Abertawe’ndenu tua 16,000 o fyfyrwyr, ac mae’r brifysgolfetropolitanyn croesawu 6,500 o fyfyrwyr bob blwyddyn.  Fodd bynnag, nid yw’r dysgu’n dod i ben yno. Hefyd, mae Coleg Gŵyr, sydd wedi’i hen sefydlu ac yn cynnig amrywiaeth o raglenni astudio ar gyfer amrywiaeth o bynciau.

Student Guide

Mae canol dinas Abertawe’n gyrchfan gwych i bawb; p’un ai ydych yma i astudio neu ymweld neu’n bwriadu aros ychydig yn hwy, yn fuan byddwch yn dwlu ar y ddinas ger y lli! Ar eich stepen drws, byddwch yn ymhyfrydu yn ysblander Marina Abertawe a’r promenâd godidog sy’n cynnwys llwybr ffitrwydd ac sy’n wych i feicwyr hefyd!

I gael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael i fyfyrwyr yn Abertawe, lawrlwythwch yr

The Essential City Guide For Students

This post is also available in: English